Çeviri ile Yerelleştirme Arasında Ne Fark Vardır?

Çeviri ile Yerelleştirme Arasında Ne Fark Vardır?

Yerelleştirme ve çeviri sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki terimdir ancak aslında farklı anlamları vardır. Çeviri, metnin bir dilden diğerine dönüştürülmesi sürecini ifade eder. Bu, kaynak dilin sözcüklerini ve gramerini alıp bunları hedef dilde yeniden oluşturmayı içerir. Çevirinin amacı, orijinal metnin anlamını yeni dilde doğru bir şekilde aktarmaktır. Yerelleştirme ise bir ürün veya hizmetin belirli bir ülke veya bölgenin dil, kültür ve diğer özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanması sürecidir. Bu sadece metnin tercümesini değil aynı zamanda görsellerin, renklerin, sembollerin ve diğer unsurların hedef kitleye kültürel olarak uygun olacak şekilde uyarlanmasını da içerir. Örneğin, bir şirket bir web sitesini Japon hedef kitlesi için Avrupalı ​​hedef kitlesinden farklı görseller ve renkler kullanarak yerelleştirebilir. Özetle, çeviri dil dönüşümüne odaklanırken yerelleştirme, içeriğin belirli bir hedef kitleye uyarlanması konusunda daha bütünsel bir yaklaşım benimser.

Telefon
WhatsApp
İnstagram
linkedin